Kisarawen hanke Tansaniassa

Toivala-säätiö aloitti vuoden 2013 alusta yhteistyöprojektin Tansanialaisen DECO (Development Concern) järjestön kanssa. Projekti ”Promoting forestry and forest conservation in Kisarawe” toteutetaan viidessä eri kylässä, noin 50 km Dar es Salaamista lounaaseen, Kisarawen piirikunnassa. Hankkeen rahoittajina toimivat Suomen ulkoministeriö ja Toivala-säätiö.

Koko maakunnan alueella ja erityisesti suurkaupungin läheisyydessä on ollut havaittavissa luonnonmetsien vähenemistä ja täten ympäristöntilan heikkenemistä. Tämä johtuu siitä että kasvava kaupunki tarvitsee paljon puuta, joko polttopuuksi tai sahatavaraksi. Vuosien varrella maaseudulla asuvat kyläläiset ovatkin huomanneet että heidän ympäristönsä, joka ennen oli vehreää metsää, on muuttunut nyt kuivaksi pelto- ja niittymaaksi. Pohjaveden puute, laittomat metsänhakkuut, sateiden vähäisyys ja eroosion lisääntyminen asettavatkin maaseudun ihmiset uusien haasteiden eteen.

Toivala-säätiön projektin tarkoitus on tarjota metsäalan tietoutta juuri maaseudulla asuvien kyläläisten keskuuteen. Istuttamalla taimia, kasvattamalla puita ja tuottamalla puuta raaka-aineeksi kyläläiset vähentävät hakkuupainetta luonnovaraisilta metsiltä, parantavat kyliensä ympäristön tilaa ja nostavat omaa elintasoaan kasvavilla puumarkkinoilla tulevaisuudessa.

Projekti on lähtenyt käyntiin viiden kylän alueella, joissa mukana on niin ympäristöryhmiä, yksityisiä viljelijöitä kuin kouluryhmiäkin. Tärkeimmät tämän hetkiset toimintamenetelmät ovat koulutus ja taimien tuotanto, joista on saatu jo hyviä kokemuksia. Kyläläisten tuottaessa taimia siemenistä, käyvät he kauppaa myös taimilla, joilloin saadaan tuloja ennen varsinaisen puun kasvua. Näin saadaan hankittua myös tarvittavia tavaroita, kuten kuljetuskalustoa ja kastelulaitteistoa. Tulevaisuudessa on tarkoitus hankkia viljelijöille maanomistukseen oikeuttavat asiakirjat, joiden avulla he voisivat huoletta kasvattaa metsistään kyllin isoja, jotta paikalliset puumarkkinat olisivat kannattavia.

Toivala-säätiö seuraa projektin etenemistä kahdesti vuodessa tehtävillä arviointimatkoilla Kisaraween ja projektikyliin. Toivala-säätiö antaa myös mahdollisuuden metsä- ja ympäristöalojen opiskelijoille päästä toimintaan mukaan harjoittelun muodossa. Lokakuussa 2014 harjoittelijamme Paula Huttunen lähti kolmen kuukauden harjoittelujaksolle Kisaraween. Kannattaakin nyt seurata hänen blogiaan, nimeltään Bambusupiainen.

Viime vuoden harjoittelijamme Magdaleena Rouhiaisen mielenkiintoinen blogi on nimeltään Apinanleipäpuun alla.

Lue myös Roseanna Avennon mielenkiintoinen kirjoitus projektistamme: Trees for the future or for right now?

Kuvamateriaalia Kisarawesta »

Taimien kuljetusta Kisarawessa. Kuva: Tatu Päkkilä.