Toivala-säätiö

Toivala-säätiö on vuodesta 1987 koonnut yhteen pohjoissavolaista kehitysyhteistyöosaamista. Säätiön perustajia ovat nykyinen Pohjois-Savon liitto sekä Siilinjärven kunta. Toimijoita ovat Itä-Suomen yliopisto, Savon ammatti- ja aikuisopisto, Pohjois-Savon kehitysmaaseura, maakunnan luonnonvara-alan oppilaitokset ja tutkimuslaitokset, sekä kansalaisjärjestöt.

Säätiön toimintamuotoja ovat

  • maaseudun kyläkehityshankkeet kehitysmaissa
  • kehitysyhteistyöhön valmentava koulutus
  • kehitysyhteistyöstä tiedottaminen

Säätiö on toteuttanut kyläkehityshankkeen Burkina-Fasossa, Douroulan alueella vuosina 1993 - 1997 sekä kylien kehityshankkeen Tansaniassa, Morogorossa vuosina 2000-2011. Vuoden 2013 alussa käynnistyi kylämetsä- ja ympäristöhanke Kisarawessa, Tansaniassa.

Hankkeiden suunnittelussa ja toteutuksessa Toivala-säätiö lähtee perusajatuksesta, että

  • hankkeen elinkaaren tulee olla riittävän pitkä, pysyvien tulosten aikaansaamiseksi
  • hankkeessa tulee olla sitoutunut ja riittävät voimavarat omaava paikallinen kansalaisjärjestö
  • hankkeen tulee rakentua pienin askelin etenemiseen

Otollisissa olosuhteissa puu kyllä kasvaa. Moringa olifeira puun ”taimi” yhden kasvukauden jälkeen lokakuussa 2001. Henkilöt vasemmalta Mr. E. Mkuluge, Mr. R.Malyango, Ms. B. Mandara, (Chairperson of MOECO). Foto Pertti Purhonen